top of page
Coaching
Jikai-coaching 

In de - individuele - Jikai-sessies ontdek je de mogelijkheid om met nieuwe ogen, van binnenuit, te kijken naar situaties in je leven die om aandacht en helderheid vragen. Meestal gebruiken we vooral ons hoofd, ons denken, om situaties op te lossen. We hebben echter veel meer tot onze beschikking dan onze gedachten, ideeën en overtuigingen om naar situaties te kijken. In deze sessies brengen we via vertraging en verstilling de aandacht daarnaartoe; naar de plek waar ruimte, rust en ontspanning is. Daar waar vertrouwen, helderheid en dieper weten tot je beschikking komen. Vanuit deze plek ziet de wereld er anders uit en vind je inzichten en antwoorden die je kunt gaan toepassen.

Een Jikai-sessie duurt gemiddeld een uur tot vijf kwartier. Van iedere sessie maak je na afloop een verslag dat je mij de dag voor de volgende sessie per mail toestuurt. Dit helpt om de sessie beter te laten beklijven.

Face to face of online?

Je kunt kiezen voor face-to-face-coaching, in Velp. Of je kunt kiezen voor online coaching, wat net zo krachtig werkt. Je kunt beide vormen ook afwisselen, naar gelang het uitkomt.

Relatiecoaching

Samen met mijn partner Petrus Ruys bied ik trajecten relatiegerichte coaching aan aan partners.  In de interactie tussen partners  staat de verbinding centraal: de verbinding met zichzelf en de verbinding met de ander. Wij creëren de veiligheid, ruimte en structuur waarbinnen partners zich kunnen uitspreken naar elkaar en met werkelijke aandacht naar elkaar kunnen luisteren zodat er meer begrip ontstaat en meer ruimte waarbinnen patronen en verstrikkingen gezien en losgelaten kunnen worden. Er ontstaat meer helderheid, ruimte en afstemming.

bottom of page